quinta-feira, outubro 04, 2007

Iag Bari


Foto UEFA

Iag Bari, Iag Bari
Tu de mange me mo gi
Tu mudar me dui iaga
Ri co tuce incarman

Te maraman lasa
To dole ogesa
Te gule ustesa
Aptar me mo gi

S-ar celes s-ar diles
Li andar co gi roves
Sostar mandar mudares

Fanfare Ciocarlia

Sem comentários: