quarta-feira, outubro 29, 2003

Frases Soltas

Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one

Albert Einstein

Sem comentários: